Välkommen till BioNova

Book ImageBioNova har varit verksamt inom miljöteknikområdet sedan början av 1990-talet genom vår inriktning på behandling av organiska material där vi sökt nya vägar för att eliminera CO2 utsläpp, minska onödiga transporter samt att återvinna materialets höga energivärden.
  • Eliminera CO2 utsläpp
  • Minska onödiga transporter
  • Återvinna materialets höga energivärden
Vi har sedan mitten 1990-talet utvecklat ett unikt system för kontinuerlig kompostering som vi fortfarande är helt ensamma om.

Detta kontinuerliga system med inmatning av organiskt material vid ena sidan och automatisk utmatning av färdigt material vid den andra har varit förutsättningen för vårt senaste system

”Avfall till energi” där vi konverterar matavfall eller annat organiskt material t.ex. hästgödsel till biobränsle.

   
TYPISKA ENERGIVÄRDEN TORRT MATERIAL MJ/KG
  • Träpellets 16
  • BioNova material 21
  • Kol 23
Genom vårt kunnande inom Kompostering, Biogas, Djurfoder har vi samtidigt blivit medvetna om problem med lukter och hälsofarliga miljöer som fått oss att söka lösningar även på dessa problem.