Hela processen

Processen tar endast 24 timmar p.g.a.:
- Högeffektiva mikroorganismer - arbetar snabbt!
- Värme tillförs genom slingor i trumman – håller jämn värme i materialet!
- Regelbunden luftning – skapar bra miljö för organismerna!